• Bác sĩ: Nguyễn Quốc Việt
  • Tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế : Chuyên ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt .
  • Chuyên gia cấy ghép implant, phục hình răng thẩm mỹ 
  • Chứng chỉ đào tạo liên tục Cấy ghép Implant (BV Răng Hàm Mặt Trung Ương)
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm.