• Tốt nghiệp Đại học Y Dược TPHCM (chuyên ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt).
  • Chuyên gia cấy ghép implant, chỉnh nha niềng răng
  • Chứng chỉ Cấy ghép Implant (BV Răng Hàm Mặt Trung Ương), Chứng chỉ Chỉnh nha nâng cao (BV Răng Hàm Mặt Trung Ương).
  • Chứng chỉ phẫu thuật hàm mặt (BV Răng Hàm Mặt Trung Ương)
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm.