Tôi đã từng đi làm răng ở nhiều nơi nhưng chỉ hải lòng nhất với dịch vụ của nha khoa Bình An. Phải nói răng dịch vụ ở đây rất tốt